Wirtualna Polska Media S.A.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900
Biuro w Gdańsku
aleja Grunwaldzka 415
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 52 15 600

Zgłoszenia dotyczące serwisów, usług, pomocy technicznej, obsługi i konfiguracji poczty e-mail, prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem bezpłatnego FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ( Wirtualna Polska Media S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000580004 | REGON: 142742958 | NIP: 5272645593

Kapitał zakładowy: 320.005.950,00 zł wpłacony w całości.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.