Odwaga

Podejmujemy ryzyko i nie ograniczamy własnych ambicji. Wykorzystanie wszystkich możliwości motywuje nas do działania. Prawdziwa wartość powstaje ze zderzenia myśli i pomysłów, dlatego głośno się nimi dzielimy i zachęcamy innych do współpracy.

Szczerość i otwartość

Jeśli mamy inne zdanie, pomysł lub propozycję, to mówimy o tym otwarcie. Budujemy swoją wiarygodność i zaufanie. Prowadzimy dyskusje na argumenty, a nie emocje. Słuchamy i bierzemy zdanie innych pod uwagę. Nie boimy się krytyki i odmiennych opinii.

Skuteczność działania

Nie poddajemy się, okazujemy determinację i doprowadzamy sprawy do końca. Działamy systematycznie i konsekwentnie. Planujemy swoją pracę tak, aby osiągnąć założony wynik. Jeśli trzeba, modyfikujemy działania adekwatnie do sytuacji. Korzystamy z dostępnych informacji i analiz, na ich podstawie podejmujemy decyzje.

Energia
i zaangażowanie

Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia. Chętnie się angażujemy, zależy nam, jesteśmy głodni nowych wyzwań. Szukamy sposobu na zrobienie czegoś, a nie powodu, dla którego jest to niemożliwe. Planowanie, priorytetyzacja i analiza danych pomagają nam w rozwiązywaniu problemów.

Teamwork

Nasz sukces zależy od współpracy, dlatego chętnie angażujemy się w nią na co dzień. Największą wartością jest synergia różnorodnych kompetencji, dlatego dzielimy się z innymi wiedzą i umiejętnościami. Nowe rozwiązania wdrażamy tak, by można było korzystać z nich w całej organizacji.

Kreatywność

To co było dobre wczoraj, niekoniecznie sprawdzi się dzisiaj. Obserwujemy trendy, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy w codziennej pracy. Zawsze bierzemy pod uwagę inne pomysły i nowe spojrzenie. W realizacji nowych projektów nie myślimy tylko o tu i teraz, ale także o skutecznej realizacji w przyszłości.