Przyszłość jest w internecie.

Twórz ją z nami.

Komunikaty prasowe

Wirtualna Polska inwestuje w Wirtualne Media

Wirtualna Polska, największy wydawca serwisów internetowych w Polsce, sfinalizowała nabycie portalu Wirtualne Media. Po przejęciu portal będzie funkcjonować jako osobna ...

Zobacz więcej

Przychody wyższe o 50% - wyniki WP Holding w trzecim kwartale 2023 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wirtualnej Polski Holding S.A. w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły ponad 405 mln złotych. To oznacza wzrost o niemal 50% w porównaniu ...

Zobacz więcej

WP inwestuje w Legimi

Wirtualna Polska Media S.A. nabyła mniejszościowy pakiet akcji Legimi S.A., lidera rynku ebooków w Polsce. Za 12,5% akcji spółki zapłaciła 5,3 mln zł. Wirtualna Polska ...

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty bieżące

Raport 3/2024

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding ...

Zobacz więcej

Raport 2/2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy ...

Zobacz więcej

Raport 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty okresowe

III kwartał 2023

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku.

Zobacz więcej

I półrocze 2023

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku.

Zobacz więcej

I kwartał 2023

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku.

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty zintegrowane

Raport zintegrowany za rok 2022

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport zintegrowany za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Nadchodzące wydarzenia

26.03.2024

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

Dodaj do kalendarza
21.04.2024 - 21.05.2024

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
21.05.2024

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
28.07.2024 - 27.08.2024

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

Dodaj do kalendarza
27.08.2024

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

Dodaj do kalendarza
20.10.2024 - 19.11.2024

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
19.11.2024

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
Zobacz więcej
mln

Realni użytkownicy

mld

Odsłony

min

Średni czas dzienny

%

Zasięg

Mediapanel, wrzesień 2023