Przyszłość jest w internecie.

Twórz ją z nami.

Komunikaty prasowe

Segment turystyczny napędza przychody WP Holding

Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku zwiększyła przychody o prawie 13%, w porównaniu do 2023 roku. Zysk netto przekroczył 19 mln zł, po wzroście ...

Zobacz więcej

Dynamicznie rosnące przychody oraz innowacyjne produkty na rynku technologii i reklamy – Grupa WP podsumowuje 2023 rok

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2023 roku zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1 mld 436 mln zł. To oznacza wzrost o 33% w porównaniu do 2022 roku. Skorygowana ...

Zobacz więcej

Wirtualna Polska inwestuje w Wirtualne Media

Wirtualna Polska, największy wydawca serwisów internetowych w Polsce, sfinalizowała nabycie portalu Wirtualne Media. Po przejęciu portal będzie funkcjonować jako osobna ...

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty bieżące

Raport 7/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad

Zobacz więcej

Raport 6/2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy ...

Zobacz więcej

Raport 5/2024

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty okresowe

I kwartał 2024

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku.

Zobacz więcej

Raport roczny 2023

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Zobacz więcej

III kwartał 2023

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku.

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Raporty zintegrowane

Raport zintegrowany za rok 2022

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport zintegrowany za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Nadchodzące wydarzenia

28.07.2024 - 27.08.2024

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

Dodaj do kalendarza
27.08.2024

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

Dodaj do kalendarza
20.10.2024 - 19.11.2024

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
19.11.2024

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

Dodaj do kalendarza
Zobacz więcej
mln

Realni użytkownicy

mld

Odsłony

min

Średni czas dzienny

%

Zasięg

Mediapanel, marzec 2024