Segment turystyczny napędza przychody WP Holding

21 maja 2024

Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku zwiększyła przychody o prawie 13%, w porównaniu do 2023 roku. Zysk netto przekroczył 19 mln zł, po wzroście o prawie 17% rok do roku. Dobre wyniki pierwszego kwartału zapewnił segment turystyczny.

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły prawie 350 mln zł. To wynik wyższy o prawie 13% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11% do 84 mln zł.

– W pierwszym kwartale dobre wyniki zawdzięczamy segmentowi turystycznemu, którego wzrosty rok do roku przekroczyły 36%. W reklamie, pozostającej pod presją makroekonomiczną, szukamy oszczędności, w tym realizujemy projekty współdzielenia rozwoju naszej technologii z lokalnymi konkurentami, aby wspólnie przeciwstawiać się tym globalnym mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Najważniejszymi projektami technologicznymi rozwijanymi w obszarze reklamy - obok WP Ads - są WPartner oraz WPlatform.

WPartner to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację swoich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi.

WPlatform to narzędzie reklamowo-wydawnicze dla średnich i małych wydawców internetowych. WP udostępnia w nim swoje oprogramowanie w technologii SaaS. Wydawcy mogą korzystać zarówno z systemu zarządzania treściami (CMS) służącego do wydawania serwisów WP, jak i siatki reklamowej, narzędzi optymalizacyjnych i analitycznych.