Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.

27 listopada 2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów warrantów subskrypcyjnych w celu dematerializacji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, Warszawa, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.