Raport 13/2024

5 lipca 2024

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. – darowizna akcji przez osobę zarządzającą do osoby blisko związanej z osobą zarządzającą oraz ustanowienie zastawu na akcjach przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Raport bieżący nr 13/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. – darowizna akcji przez osobę zarządzającą do osoby blisko związanej z osobą zarządzającą oraz ustanowienie zastawu na akcjach przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 5 lipca 2024 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Pani Elżbiety Bujniewicz-Belki, Członka Zarządu ds. finansowych spółki Wirtualna Polska Holding S.A. oraz Fundacji Rodzinnej EBB w organizacji – osoby blisko związanej z Elżbietą Bujniewicz-Belką, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, zawartych w dniu 2 i 3 lipca 2024, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki