Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. na dzień 21 czerwca 2024 roku

24 maja 2024

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2024 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

Raport za 2023 rok