Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 listopada 2023 roku

8 listopada 2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 listopada 2023 roku

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 listopada 2023 roku.