Informacje dotyczące usług medialnych Wirtualna Polska

I. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy i usługodawcy:

  • PAWLAK JOANNA KATARZYNA PREZES ZARZĄDU
  • CIOŁKOWSKA ANNA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI
  • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • BUJNIEWICZ BELKA ELŻBIETA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • SIEMIENIEC TOMASZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

II. Beneficjenci Spółki:

  • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
  • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

IV. Regulacje prawne:

Wirtualna Polska jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

V. Dane kontaktowe Wirtualna Polska Media

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.461.895,65 PLN, wpłacony w całości.

VI. Jedyny akcjonariusz

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.461.895,65 PLN, wpłacony w całości.