Informacje dotyczące usług medialnych Wirtualna Polska

Informacje dotyczące usług medialnych Grupy Wirtualna Polska

I. Wirtualna Polska Media S.A.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy i usługodawcy:

 • PAWLAK JOANNA KATARZYNA PREZES ZARZĄDU
 • CIOŁKOWSKA ANNA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI
 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • BUJNIEWICZ BELKA ELŻBIETA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEMIENIEC TOMASZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

4. Regulacje prawne:

Wirtualna Polska Media jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Wirtualna Polska Media

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 | REGON: 142742958 | NIP: 5272645593 Kapitał zakładowy w wysokości 320.058.550,00 PLN, wpłacony w całości.

6. Jedyny akcjonariusz

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.465.170,80 PLN, wpłacony w całości

II. Audioteka Group (dawniej Netwizor) Sp. z o.o.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów usługodawcy:

 • MALICKI MARCIN PREZES ZARZĄDU
 • ARKADIUSZ SEIDLER WICEPREZES ZARZĄDU
 • RAFAŁ BUGALSKI CZŁONEK ZARZĄDU

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL
 • ŚWIDERSKI JACEK

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

4. Regulacje prawne:

Audioteka Group jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Audioteka Group

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Audioteka Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

6. Wspólnicy

Wirtualna Polska Media S.A. oraz Stacja Służew Sp. z o.o.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 | REGON: 142742958 | NIP: 5272645593 Kapitał zakładowy w wysokości 320.058.550,00 PLN, wpłacony w całości

III. Open FM Sp. z o.o.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy i usługodawcy:

 • GOTKIEWICZ MARCIN JERZY PREZES ZARZĄDU

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL
 • ŚWIDERSKI JACEK

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

 • spółka posiada koncesję na nadawanie programów radiowych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie cyfrowym DAB+ w lokalizacjach: Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Toruń, Częstochowa, Tarnów

4. Regulacje prawne:

Open FM jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Open FM

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792927 | REGON: 383765444 | NIP: 5223163055 Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, wpłacony w całości.

6. Jedyny wspólnik

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.465.170,80 PLN, wpłacony w całości