Informacje dotyczące usług medialnych Wirtualna Polska

Informacje dotyczące usług medialnych Grupy Wirtualna Polska

I. Wirtualna Polska Media S.A.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy i usługodawcy:

 • PAWLAK JOANNA KATARZYNA PREZES ZARZĄDU
 • CIOŁKOWSKA ANNA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI
 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • BUJNIEWICZ BELKA ELŻBIETA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEMIENIEC TOMASZ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
 • ŚWIDERSKI JACEK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

4. Regulacje prawne:

Wirtualna Polska Media jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Wirtualna Polska Media

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 | REGON: 142742958 | NIP: 5272645593 Kapitał zakładowy w wysokości 320.058.550,00 PLN, wpłacony w całości.

6. Jedyny akcjonariusz

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.464.218,60 PLN, wpłacony w całości

II. Netwizor Sp. z o.o.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów usługodawcy:

 • MALICKI MARCIN PREZES ZARZĄDU

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL
 • ŚWIDERSKI JACEK

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

4. Regulacje prawne:

Netwizor jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Netwizor

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034.

6. Jedyny wspólnik

Wirtualna Polska Media S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 | REGON: 142742958 | NIP: 5272645593 Kapitał zakładowy w wysokości 320.058.550,00 PLN, wpłacony w całości

III. Open FM Sp. z o.o.

1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy i usługodawcy:

 • GOTKIEWICZ MARCIN JERZY PREZES ZARZĄDU

2. Beneficjenci Spółki:

 • BRAŃSKI MICHAŁ WIKTOR
 • SIEROTA KRZYSZTOF DANIEL
 • ŚWIDERSKI JACEK

3. Lista świadczonych usług audiowizualnych

 • spółka posiada koncesję na nadawanie programów radiowych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie cyfrowym DAB+ w lokalizacjach: Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Toruń, Częstochowa, Tarnów

4. Regulacje prawne:

Open FM jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Dane kontaktowe Open FM

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000792927 | REGON: 383765444 | NIP: 5223163055 Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, wpłacony w całości.

6. Jedyny wspólnik

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i​ Wigury 16

02-092 Warszawa

tel.: +48 22 57 67 900 | fax.: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513 Kapitał zakładowy w wysokości 1.464.218,60 PLN, wpłacony w całości