Prospekt emisyjny

English version not available

Prospekt emisyjny oraz aneksy

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Wirtualna Polska Holding S.A., zatwierdzony przez KNF w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz
Aneks nr 1

Aneks do prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz
Aneks nr 2

Aneks do prospektu emisyjnego Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz

Komunikaty aktualizacyjne

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu

Komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu

Komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu

Komunikat aktualizacyjny do prospektu emisyjnego akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Pobierz

Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji

Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Pobierz