List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – 2021

2022-03-22

Drodzy Akcjonariusze,
Wystarczy spojrzeć na wschód, aby zobaczyć do czego prowadzi podporządkowanie sobie mediów przez władzę. Świadomi ważnej roli społecznej, w 2021 roku skupialiśmy się szczególnie na ludziach, którzy nie chcieli abyśmy o nich pisali. Upór i odwaga redakcji Wirtualnej Polski (i kilku innych) przypominała marsz rzymskiej formacji Testudo. Mimo nieprzyjaznego otoczenia dla pracy niezależnych mediów, ujawniliśmy opinii publicznej wiele skrywanych, nagannych zachowań i dzięki temu w drugiej połowie roku dominowaliśmy w rankingu najchętniej cytowanych mediów w Polsce.

Za zespołem dziennikarskim WP stoi niezależność ekonomiczna całej grupy kapitałowej, której EBITDA w ubiegłym roku urosła aż o 38%. Nasza działalność reklamowa, realizowana w spółce WP Media od czterech lat rośnie ponadrynkowo, a rok 2021 był kolejnym z wysokim, tym razem 30% wzrostem.

To nie oznacza, że biznes reklamowy się nie transformuje. Po raz pierwszy w historii WP, domy mediowe przestały być pierwszym (choć będą dla nas zawsze ważnym) kanałem sprzedaży. Zmiany w strukturze rynku powodują, że „holdingowymi” - długoterminowymi i istotnymi projektami w mediach są rozwój działalności brokerskiej WPartner i samoobsługowego panelu do zamawiania reklam WP ADS. Dobrze rozwija się projekt 1Login, który zwiększa konwersje na sprzedaż u naszych klientów, sklepów e-commerce, o nawet 57%. W kolejnych latach będziemy jeszcze chętniej udostępniali naszą technologię, w szczególności systemy reklamowe, lokalnym konkurentom. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie budować przeciwwagę dla globalnych platform.

W działalności agenta usług turystycznych realizowanego pod marką Wakacje.pl wspieramy organizatorów wyjazdów w ich skutecznej walce z naporem Google’a. Poziom uzależnienia od płatnego i bezpłatnego ruchu płynącego od gracza z Mountain View u niektórych touroperatorów przekracza 50%. Początek 2022 roku pozwalał optymistycznie patrzeć na perspektywy rozwoju, dla tej drugiej, największej spółki naszej grupy kapitałowej. Obecnie trudno jednoznacznie ocenić sytuację, która jest uzależniona od dalszego przebiegu wojny w Ukrainie.

Grupę trzech największych podmiotów grupy kapitałowej zamyka Superauto.pl. Lider wzrostów w 2021 roku. Przed chorzowskim zespołem największym wyzwaniem jest kontynuacja transformacji cyfrowej biznesu przy jednoczesnym zwiększaniem zaangażowania kapitału obrotowego, koniecznego do zabezpieczenia podaży samochodów.

W mniejszych spółkach, które stanowiły razem mniej niż 10% EBITDA grupy kapitałowej w 2021 roku, przed 24 lutego, mieliśmy dobry start w 2022 w Nocowanie.pl, przed którym transformacja modelu biznesowego z ogłoszeniowego w transakcyjny. Nie mniejsze wyzwania ma Domodi.pl i Homebook.pl, które z modeli agregacyjnych ewoluują odpowiednio do reklamowego (integrując się z WP Media) i transakcyjnego, rozwijając głębszy marketplace. Extradom.pl mierzy się ze zmianami deregulacyjnymi w prawie budowlanym oraz rosnącymi kosztami budowy domu, a Totalmoney.pl ze skokowym wzrostem stóp procentowych. Do tego wszystkiego dołączyła w ostatnich tygodniach niepewność niesiona przez wojnę na Ukrainie.

Zawsze, gdy widzimy niepokojące zjawiska, na które nie mamy wpływu, gdy wlatujemy w gęstą, rynkową mgłę, to skupiamy się na pracy u podstaw. Przyśpieszamy lub zwiększamy długoterminowe inwestycje w nasz zespół, w nasze produkty i w nasze usługi. To również dobra okazja do zadbania o lepszą przyszłość naszej planety, czego dowodem są nasze kolejne inwestycje w farmy fotowoltaiczne i przygotowanie strategii ESG na najbliższe lata. Tylko takie podejście daje gwarancję zbudowania silniejszej, bardziej odpowiedzialnej społecznie organizacji i przygotowania się na nowe, rynkowe rozdanie, które wkrótce po tym nadchodzi.

Z poważaniem,

Jacek Świderski
Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA