Przychody wyższe o 50% - wyniki WP Holding w trzecim kwartale 2023 roku

2023-11-21

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wirtualnej Polski Holding S.A. w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły ponad 405 mln złotych. To oznacza wzrost o niemal 50% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Największy wpływ na wyniki miał niemal trzykrotny wzrost zysków w obszarze turystyki.

Grupa WP utrzymuje dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży, w dużej mierze dzięki akwizycjom przeprowadzonym w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie media wzrosły o 21% do 165 mln złotych, w segmencie turystyka o 144% do 186 mln złotych. Skorygowany zysk EBITDA Grupy WP wyniósł prawie 150 mln złotych, po wzroście o 56%.

Zamknięty właśnie kwartał był świętem turystyki w Wirtualnej Polsce. Pierwszy raz w historii przychody tego segmentu były wyższe od tych w segmencie mediowym. Chcemy, aby nasz rozwijający się za granicą biznes turystyczny był kołem zamachowym dla zagranicznej działalności reklamowej. Zakończyliśmy etap prac nad produktem, który umożliwia nam wspieranie polskich firm w ich ekspansji. Od 2 lat, gdy broker reklamowy o nazwie WPartner wyszedł poza Polskę, konsekwentnie budujemy naszą obecność w Czechach, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Zapraszamy polskie firmy z zagranicznymi ambicjami do współpracy już dzisiaj, a w przyszłym roku zamierzamy rozbudować biuro sprzedaży reklamy dla klientów zagranicznych mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualnej Polski Holding S.A.

WPartner to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację ich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Sieć obsługuje obecnie ponad 23 mld zapytań reklamowych miesięcznie, w tym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

We wrześniu 2023 roku w Wirtualną Polskę zainwestował amerykański fundusz Media Development Investment Found. MDIF jest inwestorem na rynku mediowym obecnym w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Za mniejszościowy udział w WP (ok. 0,2% akcji) fundusz zapłacił 6 mln złotych. W 2023 roku WP Holding S.A. sfinalizowała dokupienie wszystkich akcji Audioteka S.A. za prawie 75 mln złotych. Z kolei w 2022 roku na akwizycje Grupa WP przeznaczyła ponad 580 mln zł. Oprócz pakietu akcji Audioteki S.A. za kwotę 83 mln euro kupiła Grupę Szallas obsługującą największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową i subskrypcyjną oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne oraz oferuje produkty subskrypcyjne w internecie (Audioteka, Pilot WP). W usługach e-commerce Grupa działa głównie w branży turystycznej (m.in. Wakacje.pl, Grupa Szallas, Nocowanie.pl) i finansowej (Superauto.pl i Totalmoney.pl). W październiku 2023 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało 21 mln Polaków. Od 2015 roku Wirtualna Polska Holding S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.