Formularz kontaktowy RODO

Aktywne konto to takie, do którego możesz się zalogować. Wybierz odpowiedź "Nie" jeżeli nie pamiętasz, czy masz konto, lub nie znasz hasła.
Możesz dodać maksymalnie 3 pliki, każdy z nich do 10 mb.
Nie wybrano pliku
W związku z wypełnieniem i wsłaniem powyższego formularza Spółka która wskazałeś w polu "Wskaż spółkę z grupy Wirtualna Polska, której dotyczy zgłoszenie" (dalej "Spółka") będzie przetwarzała dane osobowe w zakresie podanym w formularzu lub dalszej korespondencji związanej ze zgłoszeniem, w celu:

1) aby wypełnić obowiązek prawny ciążący na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ) polegający na obowiązku ustosunkowania się do zgłoszenia; 2) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na obronie interesów przedsiębiorcy w tym dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;

Okres retencji to 6 lat od rozwiązania kwestii będącej przedmiotem toczącej się korespondencji.

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Wirtualna Polska / IODO / Żwirki Wigury 16 02-092 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@grupawp.pl

Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług IT, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz uprawnionym organom w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych, 5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).