Wirtualna Polska Holding opublikowała Kodeks Etyki

2023-12-27

Kodeks Etyki stanowi fundament dla wszystkich innych polityk, procedur i zasad wewnętrznych w całej Grupie WP.

Do tej pory w WP Holding funkcjonował Kompas Etyki, który został zaktualizowany i rozszerzony. Nowy Kodeks Etyki Grupy WP określa podstawowe wartości i standardy postępowania. Dokument został opracowany, by spójnie kształtować kulturę organizacyjną we wszystkich spółkach WP Holding, zachować zgodność działań z regulacjami oraz budować zaufanie wśród pracowników i partnerów biznesowych. Kodeks ten jest rodzajem mapy, po którą zawsze możemy sięgnąć, aby odnaleźć drogę czy właściwy kierunek, zgodny z etyką biznesową i społeczną odpowiedzialnością.

Równocześnie ze sfinalizowaniem prac nad Kodeksem, na stanowisko Rzecznika Etyki Grupy WP powołany został Tomasz Siemieniec.

Tomasz Siemieniec swoim bogatym doświadczeniem od kilku lat wspiera WP jako rzecznik etyki dziennikarskiej, pełniąc rolę redaktora ds. standardów i etyki i jednocześnie członka Rady Nadzorczej WP Media. Teraz będzie służył pomocą w każdym temacie dotyczącym etyki czy zgodności kodeksu z innymi dokumentami.

KODEKS ETYKI WP