List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – 2022

2023-04-13

Drodzy Akcjonariusze,

Ostatnie trzy lata w branży internetowej przypominają jazdę rollercoasterem. Równie niespodziewane co pandemiczne przyśpieszenie, było postcovidowe hamowanie. 

Odwrót z online’u do offline’u wywołał w 2022 roku serię wstrząsów w cyfrowym świecie, które pośrednio dotknęły i nas. W problemy wpadli ci, którzy niedawno kupowali spółki internetowe po wysokiej cenie. Ci, którzy mieli skorodowane modele biznesowe. Ci, którzy przeinwestowali licząc na rychłe przebicie kolejnych poziomów ucyfrowienia. Oraz ci, którzy byli nierozważni w składaniu obietnic inwestorom. Do odwrotu Napoleona z Moskwy można porównać sytuację tych, którzy znaleźli się w grupie stanowiącej część wspólną tych zbiorów.

Co to oznaczało dla nas? Działalność reklamowa i subskrypcyjna urosła w 2022 roku w WP Holding o 14%. Wewnętrznie liczyliśmy na więcej, ale problemy świata e-commerce nie są obojętne dla rynku reklamy. Nadrobiliśmy to segmentem turystycznym, który wzrósł aż o 90%, przebijając wszelkie prognozy. EBITDA w całej grupie urosła, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, o 21%. Warto podkreślić, że nasze całoroczne przychody po raz pierwszy w historii przekroczyły miliard złotych.

Czy to był wzrost zrównoważony? W 2022 roku dostaliśmy nagrodę "Liderzy ESG" Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nas szczególnie cieszyły trzy nagrody Grand Press 2022 dla najlepszych dziennikarzy w Polsce, jakie przypadły redaktorom WP Media. Dostarczanie rzetelnych informacji to ważna funkcja społeczna, którą konsekwentnie wypełniamy. Podobnie jak inicjatywy wyrównywania szans kobiet w biznesie, które stanowią większość naszych pracowników i są silnie reprezentowane wśród kadry zarządzającej holdingu. Co ciekawe, zeroemisyjność naszych serwerowni z działalności non-profit stała się niezamierzenie naszą tarczą przeciwko drastycznie rosnącym kosztom energii.

W WP Holding od wybuchu pandemii mieliśmy zamrożone zaciąganie istotnych zobowiązań finansowych. Staraliśmy się czas covidowego przyśpieszenia i postcovidowego hamowania wykorzystać na obserwację i wyciąganie wniosków. Zaktualizowaliśmy naszą wizję przyszłości, destylując ją do dobrze już wszystkim u nas znanych czterech filarów — reklamy, subskrypcji, turystyki i finansów konsumenckich.

Ostatnie miesiące 2022 roku uznaliśmy za dobrą okazję do skorzystania z korekty oczekiwań wyceny spółek i zrealizowania inwestycji za prawie 600 mln złotych. W tym, pierwszych, istotnych akwizycji poza Polską. Pokładamy duże nadzieje w projekcie budowy championa Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze turystyki krajowej, gdyż nawet w pierwszym kwartale 2023 roku, mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, zespół Szallas osiągnął aż 23% wzrostu wartości rezerwacji. Jednocześnie dostrzegamy ograniczenia w możliwości ekspansji na rynku mediowym w Polsce.

Za nami pierwszy rok wojny na Ukrainie. Od interwencji w Zatoce Perskiej mieliśmy czas przywyknąć do oglądania transmisji z frontu na żywo w telewizji. Pokazanie matce śmierci własnego syna na ekranie wydawało się jednak granicą nie do przekroczenia. Obecnie, niemal każdy żołnierz ma przy sobie kamerę, a w powietrzu królują tam teraz drony, a nie jak kiedyś najcięższy w tej części globu ptak — drop wielki.

Rola i odpowiedzialność mediów stały się nieporównywalne z czymkolwiek, z czym mieliśmy dotąd do czynienia. Wojna nie toczy się już tylko na froncie. To w dużej mierze od nas zależy sentyment społeczny dla tak potrzebnego wsparcia dla obrońców wolności Ukrainy. To media relacjonujące niemal na żywo okrucieństwa konfliktu zbrojnego przekonały opinię publiczną do wywarcia presji na przywódcach Europy Zachodniej do zwiększenia pomocy. Jako pierwsi podjęliśmy radykalne działania mające na celu ograniczenie możliwości manipulowania opinią publiczną w komentarzach pod artykułami. Stale monitorujemy pojawiające się próby i stosownie reagujemy. Chcemy, aby treści redakcyjne były bezpiecznym miejscem z wiarygodnymi informacjami. Jest to istotny element naszej strategii zrównoważonego rozwoju, bo robimy to kosztem wpływów reklamowych. Ta wojna jest też jaskrawym przykładem, do czego prowadzi odebranie pokojowo nastawionemu społeczeństwu wolnych mediów i jak ważną odgrywają one rolę w walce z wynaturzeniami władzy.

Co przed nami? Zarówno w marcu 2020 roku, jak i 2021, 2022, tak i w marcu 2023 roku znajdujemy się w sytuacji, w której znając już wyniki pierwszego kwartału, nie jest łatwo opisać nadchodzący rok. Nie martwimy się tym jednak nadmiernie. Siłą naszej grupy kapitałowej jest dywersyfikacja biznesowa i elastyczność zarządcza, która pozwalała nam, od czasu IPO, utrzymywać średnioroczne wzrosty EBITDA na poziomie 20%. Pierwszy kwartał 2023 pokazuje, że ubytki w realizacji celów na przychody reklamowe potrafimy uzupełniać segmentem turystycznym. Czy taki będzie cały 2023 rok?

W bazowym scenariuszu zakładamy, że widoczne już gołym okiem spowolnienie gospodarcze potrwa nie dłużej niż do końca pierwszego półrocza. Każdy żeglarz wie, że żagle najlepiej podnosi się, stojąc pod wiatr.

Z poważaniem,

Jacek Świderski

Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA